Prayer of Hail Mary (in Croatian)

ZDRAVO MARIJ
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medju ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas greš-nike sada i na čas smrti naše. Amen.